Jeg studerer for tiden ved Universitetet, og jeg har bare muligheten til å jobbe deltid, det er ingen tid for en fast jobb. Kan du fortelle meg muligheter? Jeg får virkelig trist

Views: 3

Reply to This

Forum Categories

© 2020   Created by Vanguard Media Ltd.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service